Datça'dan Bodrum'a giden feribotların kalkış limanı Kairos Marina'dır. Yol tarifi için tıklayın.
Bodrum'dan Datça'ya giden feribotların kalkış limanı Bodrum Kale Limanı (Datça Feribot İskelesi)'dir. Yol tarifi için tıklayın.

Bilet Satış Sözleşmesi

GENEL, İADE VE AÇIK ŞARTLARI VE KOŞULLARI

GENERAL, REFUND AND OPEN TERMS AND CONDITIONS

CAYMA HAKKI

Cayma Hakkı 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI’NIN cayma hakkı bulunmamaktadır.

Bilet üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz, sonradan yapılacak itirazlar geçersizdir.

Satılan bilet iade edilmez. Başka bir isme devredilemez. Hareket saatinden 12 saat önce tarih değişikliği yapılabilir.
Ticket non-refundable. Alternations can be made with in 12 hours notice.

Yolcuların Check In işlemleri için hareket saatinden 30 dakika önce limanda olmaları gerekmektedir.
Passengers must be in the port for Check In 30 minutes before the ship’s scheduled departure time.

Yolcu seyahatini gerçekleştirmediği takdirde ücret iadesi yapılmaz.
If passenger does not perform the travel, there are no refunds available.


İş bu bilet araç veya yolcuya, yalnızca üzerinde yazılı sefer için iniş biniş hakkı sağlar. Yolcu tarafından vaktinde kullanılmayan biletler geçersiz olup, bir başka sefer için de olsa biniş hakkı sağlamaz.

Biniş için yolcuların Bodrum Feribot İŞL. TİC. A.Ş. biletilerini ibraz etmeleri zorunludur. Bilet üzerindeki qr kod, barkod okuyucuya okutularak geçiş yapılacaktır.

Araç ilave yolcuları en fazla 4 (dört) kişi ile sınırlı olup, araç bileti alındıktan sonra refakatçı yolcu ilave edilemez.

Bodrum-Datça arası seferlerimizde 65 Yaş üstü yolcularımızın, ücretsiz seyahat edebilmeleri için T.C. Nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmeleri zorunludur. Bu nedenle, biletlerini ancak sefer günü, kalkış saatinden yarım saat önce alabilmektedirler. 65 Yaş üstü ücretsiz biletler online olarak veya telefondan satın alınamamaktadır. Ücretli alınan biletler daha sonradan nüfus cüzdanı ibraz edilse dahi iadesi mümkün değildir.

Araçsız seyahat eden her yolcunun bir valiz veya bir çantayı ücretsiz taşıma hakkı vardır. Bunun dışında ilave yükler ücrete tabidir.

Canlı hayvanlar kafes içinde olmak kaydıyla, araç içinde veya yolcu salonu dışında taşınabilir.

Şirketimiz, yolcu beraberinde gemiye sokulan eşyanın hasarından veya kaybından hiçbir suretle sorumlu değildir.

Yolcu, kalkış ve varış saatlerindeki gecikmelerden dolayı şirketimiz aleyhinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.


Hava koşulları ve teknik nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin sefer iptal edilebilir. Bu durumda ücret iade edilir, yolcuların başka taleplepleri kabul edilmez.
Trips may be cancelled due to weather conditions and/or technical reasons that have not been announced previously. In these cases fare is fully refounded, passengers' other claims are not acceptable.

Yolcular beraberlerinde patlayıcı yanıcı madde ve kanunen yasak maddeleri taşıyamazlar.
Passengers are not aloud to carry any explosives, flammables and all other items that are restricted by law.

Gemi ve yolcular sigortalıdır.
Ship and passengers are under insurance coverage.

Geminin tarifeli kalkiş saatinden 12 saat evveline kadar biletler Açık yapılabilir.
Tickets possible to change to Open until 12 hours before the ship’s scheduled departure time.

Bilet işlemi yapılırken indirim uygulandıysa Açık işlemi yapılmaz.
Open is NOT possible if discount applied when issuing tickets.

Bebek 0-6 yaş ve Çocuk 7-12 yaş uygulanır.
Infant 0-6 years and Child 7-12 years applied.

İndirimli basın bileti alan yolcuların biniş esnasında Cumhurbaşkanlığı Basın Kartı ve Nüfus Cüzdanı ibraz etmesi zorunludur. İbraz edemeyen yolcular, normal yolcu bileti alır.
Passengers who purchase discounted journalist tickets are required to present their Presidential Press/Journalist Card and Identity Card during boarding. Passengers who cannot present these will need to purchase a regular passenger ticket.


Açık bilet uygulaması:
Açık biletin geçerlilik süresi, biletin düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıldır ve başkası adına kullandırılamaz.
Open ticket application:
The validity period of open ticket is 1 year from the ticket issue date.

 • AÇIK yapılmaz:
  • Harekete 12 saatten az kaldığında
  • İndirim uygulanan biletlere
  • AÇIK bilet kullanarak kesilen biletlere
 • OPEN is NOT possible:
  • Less then 12 hours to departure time
  • Discount applied tickets
  • Issued using OPEN tickets

Yolcular iç hatlarda geçerli kimlik ve dış hatlarda geçerli pasaport ibraz etmek zorundadırlar.
Passengers must present valid identification cards for the domestic lines and passports for the international lines.


*Gemilerimizde seyahat etmek üzere bilet almış her yolcu Bodrum Feribot İşletmeciliği Araç, Yolcu ve Bagaj Taşıma Kuralları’nın tamamını kabul etmiş addolunur.